XENON YÜKSEK ATIMLI UVC TEKNOLOJİSİ

 Antimikrobiyal işlemlerde Darbeli Işık Tercihinin 10 sebebi

1)      Güçlü Sterilizasyon Faktörü

En yüksek darbe gücü nedeniyle, 1kW/cm, ve geniş görüntü, 100-1100 nm, darbeli ultraviole (UV) ışık teknolojisi bilinen tüm virüs, bakteri ve küf etkilerini onarmaktadır. Darbeli ışık hızlı fiziksel işlem gücüyle, mikroorganizma da, bilinen DNA da ve genetik materyalde moleküler düzenleme yapabilmektedir. Darbeli UV ışığının etkisi gizli mikrobik hücrelerde, fotokimyasal (mikrobiyal DNA da ikili timer oluşumu),  fototermal(bölgesel hale getirilmiş bakteri ısısı) ve fotofiziksel (yüksek enerji darbesinden oluşan durağan karışım) etkiler oluşmaktadır. Çünkü o DNA yı ve mikroorganizmaları pasif hale getirir, maya ve küflerin etkisini, gizli sterilizasyon faktörü ile etkisiz hale getirir.

 2)      Çevre Dostu  

Darbeli ışık termal olmayan, dezenfekte imkanı sağlamaktadır. Termal veya sert kimyasal işlemlerde alternatif olarak uygulanabilmektedir. Ürünler, toxinler veya organik uçucu bileşikler, Xenon flaş ışıkları sayesinde yapılan işlemlerde tehlike oluşturmamaktadır.

 3)      Kullanıcı için Onaylı Yiyecek Üretimi

1996’da, Amerika’da yiyecek ve ilaç idaresi (FDA) darbeli ışık üretimi ile işlem görmüş yiyecek satışının hiçbir insanın sağlığını tehlikeye düşürmediğini açıklamıştır.

 4)      Süper Uyumlu İşlem Gereksinimi

Darbeli ışığın basit, hızlı ve değişken metodları ile işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Uygulamalar yiyecek üretim endüstrisinde olduğu gibi eczacılık ve kozmetik endüstrisi, dezenfekte edilen ambalajlama malzemeleri için de kullanılabilmektedir. Bu metod yüzeyin dezenfekte edilmesinde kolay entegrasyon sağlar ve nerede olursa olsun bakteri ve virüslerin gereksinimlerini hızlıca, güvenli ve ekonomik bir şekilde devre dışı bırakır.  

 5)      Düşük Isılı işlem

Darbeli ışık ile düşük sıcaklık elde edebilir, ürünün işlem bütünlüğünün gelişimine yardımcı olur. Minimum seviyede ısı birikmesi meydana gelir çünkü en kısa, mikrosaniye süresince ısı birikiminin zamanını azaltabilir. Darbeli ışıklar işlem boyunca çok yüksek ısı ihtiyaç duymaz ve UV-C sistemlerinde kullanılan mercury ışıkları ısıyı buharlaştırır. Darbeli ışık lambaları mikrosaniye süresinde tamamen aç/kapat özelliğine sahip, herhangi bir termal bileşeni tamamen durdurmadan tamamlayabilir.

 6)      Güvenilir Teknoloji

Ticari darbeli ışık sistemleri günümüzde, hastanede ortaya çıkan enfeksiyonlar, bariyer izolasyonu ve dezenfekte edilen şişe kapağı ve yiyecek paketleme işlemlerinde kullanılmaktadır. Bu sistemler normal olarak sistem gereksinimi düzenleme uygulamasını 3-6 log da bir araya getirebilmektedir.

 7)      En Yüksek Antiseptik(mikrop öldürücü) Güç

Xenon darbeli ışık lambaları, zengin UV görüntü toplamada geleneksel monokromatik 254nm düşük baskılı mercury lambalarından daha iyi dalga boyu sağlamaktadır. Emisyonların dışında kalan geleneksel 250’den 280nm’ye kadar olan mikrop öldürücüleri yapılan çalışmalar göstermiştir. Ayrıca, dezenfeksiyon verimi hem zaman düzenleme işlemini azaltmış hem de mercury düşük basınçlı buhar lambalarını karşılaştırmıştır.

 8)      Minimum Seviyede Enerji Kullanımı

Darbeli ışık teknolojisi kolay kontrol sağlayan işlem parametrelerinin yanı sıra düşük enerji tüketimi ve kolay bakım imkânı sağlar. Lambalar, mercury buharlı lambaları AÇIK (devam eden) işlem sırasında neredeyse her an aç/kapat imkânı sağlar. Mercury lambaları, ısıtma ve yavaş devir sonucunda enerji ve zamanı tüketimini en aza indirger.

 9)      Araştırmacılar Tarafından Üstlenilen Kapsamlı Test

Xenon-gas flaş lambalarında kullanılan yoğunluk üreten, mikrobiyal inaktivasyon için kısa darbeli ultraviole ışıkları, 1970’lerin sonunda Japonya’da üretime başladı. Bu tarihten beri, uluslararası üniversiteler ve araştırma enstitüleri araştırmacılar tarafından üstlenilen sayısız, kapsamlı; yüksek hassasiyete sahip darbeli ışıkların iyileştirilmesinde atık su, hava, yiyecek, gıda il temas eden yüzeyler, temiz olmayan sıvılar ve paketleme materyalleri üzerinde araştırmalar yaptılar. Xenon’un araştırma sistemi, geniş kullanışlı veri (ekine bakın) sağlayıcı darbeli ışık için mikrobiyal arıtma etkisi sonucuna ulaşmıştır.

 10)  Bireyselleştirilmiş Çözümler

 Ticari ve endüstriyel darbeli ışık ekipmanına kompakt olarak, kurulum için modüler dizaynlar ve işlem her ikisi de mevcut olan ve yeni imalat hatlarına ulaşılabilmektedir. Xenon kurumu, , yakın çalışma tarihçesi ile endüstri ortaklarının yanı sıra mühendislerinin özel çözümleri ile uzman ekipman sistem gereksinimlerine yanıt verebilmektedir. Darbeli ışık sterilizasyonu sağlık hizmetinde, medikal cihazlarda, süt işletmelerinde, eczacılık ile ilgili işlemlerde, gıda işlemede ve şişe/içecek endüstrilerinde bunlardan beklenen sağlıklı yaşamı artırmak ve mikrobiyal kirliliğin yayılmasını engellemektir.

 Yüksek Yoğunluğa Sahip Ultraviole Işığı Tarafından Öldürülen Çubuksu Bakteriler

Gerekçe

Bakteriyel endosporlar, çubuksu bakteriler ve klostrityum türleri tarafından, çeşitli türlerde radyasyon ve diğer fiziksel etkenler ve kimyasal faktörlere karşı yüksek dirence sahiptir. Yüksek yoğunluğa sahip ultraviole ışığı, her nasılsa, etkili sporları öldürmede ve yüksek direncin üstesinden gelebilmek için bir şüphe oluşturdu. Bu varsayımlar, radyasyona maruz kalmış inceltilmiş çubuksu bakteri sporları (Roger Williams ile Xenon Corporation işbirliği içerisinde) ve lambanın ekseni ile pozisyonu ve bir parça UV ışığının etkisi canlılığının kaybolmasında etkili olmuştur.

Protokol

Dört adet 2-L şişe, her biri 500 ml yi kapsayan DS medium (su kaynaklı besin gelişimi ve inceltilmiş çubuksu bakterilerin orta düzeyde sporlanması), inceltilmiş B ile bağışıklığı olan gerginleştirilmiş SMY(standart gerginleştirilmiş doğal fenotip) ve 36 saat 37 derecede dirençli sarsıntı ile kuluçkalanmıştır. Sporun formül haline getirilmesi mikroskobik ortamda onaylanmıştır. Sporların hasat edilmesi santrifüjlenme tarafından yapılmış ve iki defa iyondan arındırılmış ve sterilize edilmiş su ile yıkanmıştır. Sporların depolanması için su sıcaklığının 4 derece olması gerekmektedir.

Sporların depolanması sterilize edilen, sulandırılan ve iyondan arındırılan derişimi tahminen 1.109, 1.108 ya da 1.107 per ml dir. Her bir sulandırma için 50 mikrolitre ve üç farklı konum ile UV kaynağı(aşağıya bakınız) ve 1’den 4’e kadar radyasyona maruz kalmış darbeli ışıktan oluşmaktadır. Bu örnekler, B subtilisin gelişimini destekleyen gıda maddesi, yayılmış agar(bazı deniz yosunlarından elde edilen jelatinimsi bir madde) tabakaları ile steril su, iyondan arındırılmaları ve ortaya çıkarılmalar için gereklidir. Bir gece boyunca 300C da kuluçkaya yatmak, ortaya çıkan kolonileri numaralandırabilmek için gereklidir. Radyasyona maruz kalan sporlar verilen inceltme sonucunda hayata geçirilen her bir hesaplanmış örnek sonucunda elde edilmiş koloni numaralarının temelini oluşturdu.

UV kaynağı SteriPulse-XL 3000 Xenon Kurumu ve Roger Williams(uygulama mühendisleri/lamba mühendisleri; Xenon kurumu) tarafından tedarik edilmiştir. Numuneler aşağıdaki gibi yerleştirildi:

1.Konum- lamba ekseni üzerinde ve ortasında;

2.Konum- lamba ekseninin 1cm üzerinde ve ortasında;

3.Konum-  lamba ekseninin 1cm üzerinde ve 6.803 (172 mm) lambanın sağ orta tarafında.

Sonuçlar

Beraberinde ki liste ve figürler, lambanın ortasında ve ekseni üzerinde tüm pozisyonlar ile gözlemlenen tüm seyreltmelerin sporları öldürdüğü ortaya çıkmıştır. Öldürmenin en etkili olduğu konumlar lamba ekseni ve lambanın orta kısmıdır. Bu öldürme oranı benzer tüm seyreltmeler için verilen pozisyon, en yoğun olmasına rağmen etkisi daha az bir şekilde öldürmüş olabilir. Eğer, yapılacak deneyler tarafımızdan karşılanırsa, sporlar belirli bir yoğunluğun üzerine çıkmaya ve birbirlerini koruma altına almaya çalışacaklardır.

Mikroskobik analizlerin ardından ışınlama açığa çıktı(örnek A, 4 darbe) en çok da sporların parçalara ayrılmış konumlarında ortaya çıkmıştır.

 Varılan Sonuçlar

1)      SteriPulse-XL 3000 makinesi, B.subtilis sporlarının yaşama gücünü düşürmek için etkili bir cihazdır. Hızlıca öldürmede (1 saniye ya da daha az) ve yaşam kalitesini düşürmede önemli bir faktördür. Spor süspansiyonu ile başlayarak 1.108 (örnek B) ya da 1.107 sporları (örnek C) per ml, yaşam gücünü üç adet darbeli UV ışığı ile tamamen ortadan kaldırmak mümkündür.

2)      En yoğun olan örnek (A) yaşam kalitesini düşürmede, üç darbe ile 100,000 kat etki eder ancak dördüncü darbe daha farklı bir ölüm verir. Öldürme eksikliğinin temeli bilinmemekte ve daha fazla deney garanti edebilir.

3)      Pozisyon 1 deki öldürme hızı, 2. Veya 3. Pozisyonlara göre daha hızlıdır. Böylece, lamba ekseni üzerinde en etkili sterilizasyon işlemi gerçekleşir. Tam olarak bu durum öldürme ve lambanın geri kalan orta kısmının belirli olması arasında kalmıştır. Elde edilen sonuçlar ışığında 2. ve 3.pozisyonlar arasında sadece küçük bir fark olduğu ortaya çıkmış, ışınlama neredeyse lambanın tüm genişliğine eşit derecede etkili olabilmektedir.

 4)      UV ışığına Bacillus ve Clostridium türlerinde olduğu gibi benzer tepkiler olduğu düşünülmektedir. Bacillus anthracis in de içerisinde bulunduğu, varsayılan metotlar sporlar ile benzer sonuçlar elde ettiğini ortaya çıkarmıştır.

 

© 2017 Orgamik. All Rights Reserved. Powered By 1Tasarim
1Tasarim